Foto:Malin Grön
Projektledare & kreatör på VGR
På Västra Götalandsregionens utbildningsenhet har jag under vårterminen -19 jobbat med en underbar arbetsgrupp. Vi är två stycken studentmedarbetare som kontrakterats för att ta fram en informationsinsats med rörlig media.
Projektledning - Eftersom vi varit självgående har vi också fått projektleda alla insatser, fotograferingar, intervjuer, filmtillfällen, rodda med hårdvara etc.
Kreatör - Vi har skrivit manus, filmat, fotat och efterbearbetat själva.
Tjänstedesign - För att hitta unika problemställningar för alla tre olika underavdelningar och kristallisera ut inte enbart vad som beställts, utan vad som verkligen behövs, har vi bland annat jobbat med tjänstedesign workshoppar.
Illustration - Jag har tagit fram ett mindre manér för illustrationer och gjort om en del grafik.
Orginal - I den mån det har behövts har jag gjort orginalarbete på foldrar.
GDPR & Tillgänglighet - Vi har fått sätta oss in i GDPR och tillgänglighet, som offentlig institution har VGR högre krav på tillgänglighet i media som publiceras samt hur väl regler efterlevs.

Foto:Malin Grön
Back to Top